Бобровицька міська рада
Чернігівська область

Положення про службу у справах дітей Бобровицької міської ради

І. Загальна частина

1.1 Служба у справах дітей Бобровицької міської ради (далі – Служба) є структурним підрозділом міської ради, який утворюється рішенням сесії міської ради, підзвітний та підконтрольний голові міської, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.2 Служба у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, рішеннями, розпорядженнями міського голови, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, а також цим  Положенням.

1.3 Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, структурними підрозділами районної державної адміністрації та іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і  окремими громадянами.

1.4  Для розгляду пропозицій щодо вирішення питань поліпшення діяльності у службі  утворено координаційні ради та комісії.

Склад цих комісій та положення про них затверджує міський голова.

1.5 Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджується міським головою.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює міська рада.

Кошторис та штатний розпис затверджуються у встановленому порядку в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

1.6 Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Управлінні державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

ІІ. Основні завдання і функції

2.1 Реалізує на території підвідомчої території міської ради державну політику з питань соціального захисту дітей, запобігає дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2 Розробляє і здійснює самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.3 Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.4 Веде облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, улаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

2.5 Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу, консультації з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.6 Здійснює влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяє усиновленню.

2.7 Готує інформаційно-аналітичні і статистичні матеріали, організовує дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.8 Організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.9 Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

2.10 Забезпечує у межах повноважень здійснення контролю органів виконавчої влади, організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

2.11 Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, ювенальною  превенцією заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

 2.12  Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

 2.13 Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

 2.14 Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування.

2.15 Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

2.16 Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

2.17 Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

2.18 Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

ІІІ. Права

Має право:

3.1 Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

3.2 Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

 3.3 Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.4 Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності в разі порушень прав та інтересів дітей.

3.5 Проводити профілактичнуроботу з  дітьми щодо  запобігання вчиненню правопорушень.

 3.6 Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, неодноразово залишали сім’ю та навчальні заклади.

3.7 Перевіряти стан роботи із соціально - правового  захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.8 Представляти у разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.9 Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин, які привели  до порушення прав дітей, бездоглядності, безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

3.10 Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, службами у справах дітей.

 3.11 Визначати потребу   в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей на території району. 

 3.12 Розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.13 Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

 3.14 Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать її компетенції.

3.15 Відвідувати дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів щодо соціального захисту дітей.

ІV. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

Служба у своїй роботі взаємодіє із структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення  поставлених завдань. 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь