Бобровицька міська рада
Чернігівська область

2018

Звіт  міського голови Тетяни Ковчежнюк  

на 14 сесії міської ради сьомого скликання

Минув рік з часу створення Бобровицької об’єднаної територіальної громади, перший рік нашої з Вами спільної праці. Для всіх нас  це тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, а часом і здоровий глузд. Завдяки злагодженій роботі керівництва громади, депутатського корпусу, керівників підприємств, установ та організацій, підприємців, а також активних мешканців нам вдалось реалізувати чимало із поставлених завдань і досягнути позитивних результатів, бо ми ставили за мету максимально реалізувати інтереси нашої громади.

Роботу ОТГ можна охарактеризувати як конструктивну та послідовну, і не зважаючи на політичні та економічні труднощі у державі, нам з Вами вдається зберігати стабільність та приймати виважені рішення.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ

Рішення про створення Бобровицької міської об'єднаної територіальної громади було прийнято в травні 2017 року. 

29 жовтня 2017 року відбулися перші місцеві вибори в новоствореній  громаді, а вже 21 грудня був прийнятий бюджет Бобровицької міської ОТГ. До складу громади увійшли 18  сільських рад (41 населений пункт), загальна кількість населення складає 25826 жителів. Територія   об’єднаної громади  1054,8 кв.км (або 105483,4 га) з них: 82018,9 га(77,75%)  землі с/г призначення, 16855,22 га (15,98%) землі лісогосподарського призначення, 600,71 га (0,57%)  землі водного фонду тв.  2294,0473 га (2,17%,) забудовані землі.

Перша сесія Бобровицької міської ради відбулася 22 листопада 2017 року. До складу ради було обрано 34 депутати.

На  пленарному засіданні першої сесії утворено 5 постійних депутатських комісій, виконавчий комітет (32 чоловіки), затверджено кількість та структуру( 9 відділів) виконавчого апарату міської  ради, визначено 18 старостинських округів.

 21 грудня 2017 року було затверджено перший бюджет ОТГ.

Звітний період роботи міської  ради сьомого скликання – перший випробувальний етап для нового депутатського складу ради. І головним позитивом є те, що нам вдалося об’єднати діяльність всіх політичних сил, представлених в об’єднаній територіальній громаді і направити в єдине русло.

Протягом звітного періоду відбулося 13 пленарних засідань Бобровицької міської ради, на яких  прийнято – 515  життєво важливих рішень.

Не можу обійти і такого питання , як участь окремих депутатів в роботі постійних комісій та сесій міської ради. Зупинимось на пропущених засіданнях:

Логвиненко В. – 7, Баняс С.М. – 6 пропусків, Воквкогон Н.А., - 6, Зазимко Ю.О. – 6,  Ковальчук О.П. – 6, Ковбаско Ю.С. – 6, Олешко Т.П. – 6, Петренко Ю.В. – 5, Приходько О.П. – 4, Семененко В.М. – 4, Сюр П.І. – 4.

Важливим напрямком в діяльності міської ради залишається тісна співпраця з старостинськими округами, залучення їх до вирішення питань місцевого життя, надання їм практичної допомоги.

Ефективними і традиційними в цій роботі є виїзні дні – приймальні. Виїзд на місця забезпечує зворотний зв’язок між міською радою та старостинським округом.

Безпосереднє спілкування міського голови з населенням підвідомчої території здійснюється через щомісячні "прямі телефонні зв’язки".

Велике значення міська рада , я особисто, приділяємо роботі з кадрами ,  які працюють в  нашій об’єднаній громаді. Виконавчий апарат міської ради, щомісяця проводить семінар – наради з в.о. старостами, спеціалістами старостинських округів.

 Ключовою умовою забезпечення ефективності діяльності міської ради є взаємодія депутатського корпусу та виконавчого апарату.

Шановні депутати! Ви, мабуть, звернули увагу на те , що у своєму виступі я неодноразово вживаю термін “ виконавчий апарат міської ради”. Дійсно, більшість злободенних питань діяльності ради безпосередньо вирішується за участю працівників цього органу, головне завдання якого – забезпечити організаційне, правове, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності  міської ради, її органів, сприяти здійсненню радою взаємодії і зв’язків з старостинськими округами.

Працівниками міської ради проводиться значна робота по підготовці пленарних засідань сесій, постійних комісій.

Після прийняття рішень вони доопрацьовуються, візуються і надсилаються виконавцям. Кожне рішення перебуває на контролі , як у виконавців так і у виконавчому апараті міської ради, де оперативно здійснюється контроль за їх виконанням, накопичується відповідний матеріал.

Виконавчий комітет міської ради організовує свою роботу на підставі планів. В план роботи включається перелік питань, які визначають життєдіяльність підвідомчої території.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

Регламентом роботи виконавчого комітету передбачається одне засідання виконавчого комітету на місяць. В разі необхідності можуть бути проведені позапланові засідання.

За час, що минув, основними завданнями виконком вбачав у виконанні власних рішень, в реалізації прийнятих програм, розв’язанні проблемних питань, що стосувалися громади в цілому.

За звітний період було проведено 15 засідань виконкому,прийнято 275 рішень.

Принципи та порядок діяльності виконавчого комітету міської ради визначені його Регламентом, який затверджений рішенням 2 сесії Бобровицької міської ради 7 скликання від 21.12.2017 року № 26-2/VII.

Виконавчим комітетом  розглянуто ряд питань, направлених на життєзабезпечення території погоджено проекти на 2019 рік, проект міського бюджету на 2019 рік.

Відповідно до наданих повноважень міським головою видано 223 розпоряджень з питань основної діяльності.

Звітуючи про роботу виконавчого комітету, слід відмітити той факт, що в переважній більшості, ефективна робота виконкому стала можлива завдяки активній участі членів виконкому. Були суперечки, полеміка, але кожного  разу виходили на необхідні для жителів громади рішення.

 Виконавчим комітетом вирішуються питання створення нових робочих місць.

 У 2018 році для працездатних осіб, що перебувають на обліку у районному центрі зайнятості, було створено 23 тимчасових робочих місця за професією підсобний робітник для організації та проведення оплачуваних громадських робіт.  З міського бюджету на заробітну плату робітникам з благоустрою виплачено   6 383  грн.                            

  Затверджено перелік видів громадських робіт, що мають економічну, соціальну та екологічну користь і відповідають  потребам Бобровицької громади  та перелік (види) оплачуваних суспільно-корисних робіт для осіб,

на яких судом накладене адміністративне стягнення у  вигляді суспільно-корисних  робіт,  перелік об’єктів, на яких особи відбуватимуть адміністративне стягнення, накладене судом.

Силами виконавчого апарату надається організаційно-методична, юридична допомога в проведенні семінарів, навчання  в.о. старост і депутатів місцевих рад.

Важливою подією в житті міської ради  в звітний період стало проведення загальних зборів ( сходів) громадян за місцем проживання. Всього їх відбулося 20, переважно за участю керівників районних служб, міських депутатів, працівників виконавчого апарату міської ради. На сходах розглядалися питання соціально-економічного розвитку територій, зміцнення законності і правопорядку, поліпшення торгівельного, транспортного обслуговування, благоустрою та санітарного стану.

У звітному році проводилася робота по удосконаленню системи організації контролю та перевірки виконання рішень ради та по підвищенню ефективності розгляду звернень громадян.

Організація роботи із зверненнями громадян в міській раді здійснюється відповідно Закону України “ Про звернення громадян “, Указу Президента України від 16 серпня 2002 року № 150 “ Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення “, затверджених графіків прийому громадян з особистих питань.

Цей важливий напрямок діяльності органів місцевого самоврядування перебуває у полі зору керівництва міської ради,  обговорюється на семінарах із в.о. старостами.

Міська рада постійно використовує такі ефективні форми роботи із зверненнями громадян, як прямий телефонний зв’язок і особистий прийом.

Прямий телефонний зв’язок з головою міської ради проводиться щомісячно.

Жителі підвідомчої території порушували такі питання, як недоліки в роботі телефонного зв’язку, благоустрій населених пунктів, зміни графіку руху та додаткових рейсів автобусного сполучення до населених пунктів та інші.

По всіх питаннях були дані обґрунтовані відповіді, деякі   взято на контроль.

Окрім того, до приймальні міської ради щоденно телефонують громадяни за конкретною допомогою і вичерпною консультацією з питань, що потребують термінового вирішення.

За 2018 рік всього до міської ради надійшло 2438 документів. Із них 8 постанов Кабінету Міністрів України,  36 розпоряджень голови ОДА та 16 доручень, а також 5 розпоряджень та 2 доручення голови райдержадміністрації.

Вихідна документація за 2018 рік склала 2164 документи.

Протягом 2018 року інформації по документах  надсилалися вчасно,  відповідно до встановлених термінів.

На адресу міської ради за 2018 рік надійшло 44 запити на інформацію, 10 депутатських звернення.  Відповіді на інформаційні запити та на депутатські звернення надавалися в терміни передбачені чинним законодавством, без порушень.

Впродовж 2018 року міським головою прийнято  223 розпорядження з основної діяльності, 392 розпорядження з особового складу, 225 розпоряджень про надання відпусток  та 91  розпорядження про відрядження.

Як свідчить проведений аналіз, у 2018 році на адресу Бобровицької міської ради надійшло 2 128 звернень, листів надійшло – 1 838, на особистому прийомі побувало – 1 382  відвідувачі.

Від учасників війни, учасників бойових дій надійшло 322  звернення, багатодітних сімей 43, інвалідів 158, ветеранів праці 73, пенсіонерів  - 798, одиноких матерів – 51, ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 70.

Індивідуальних звернень надійшло – 2 083.

Колективних звернень надійшло – 42. Питання, що піднімалися в цих зверненнях стосувалися встановлення меж спірних земельних  ділянок, благоустрою міста та району, зокрема ремонту доріг, видалення зелених насаджень, відновлення транспортного сполучення у місті Бобровиці та між населеними  пунктами у сільській місцевості.

Всього  у зверненнях, що надійшли на адресу міської ради порушено

2 128 питань.

Найбільша кількість з них – 924 стосувалось соціального захисту населення (клопотання особистого характеру про надання матеріальної допомоги на лікування та вирішення соціально – побутових проблем одиноким, людям похилого віку малозабезпеченим, учасникам операції об’єднаних сил) на що у 2018 році було виділено з міського бюджету 446 400 грн.

Також, на розгляд до міської ради надійшло - 30 звернень з житлових питань, 75 - з питань роботи житлово – комунального господарства, 61 – з  питаннь встановлення меж земельних ділянок, 20 - по питанню вуличного освітлення, 8 -  щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ,   щодо перевезення пільгових категорій населення - 10.

На адресу вищестоящих органів надійшло 34 звернення громадян, що були скеровані на виконання до міської ради.

По всіх старостинських округах  підвідомчої території міської ради  відбулися загальні  збори громадян, проведено  святкові заходи  з нагоди Дня села які проходили під девізом  «Село наш дім, джерело нашого родоводу»,  «Моє село – моя родина».

Пожежна безпека громадян, які проживають у віддалених населених пунктах є одним із пріоритетних завдань  для органів місцевого самоврядування.

20 квітня 2018 року, на сесії Бобровицької міської ради було прийнято рішення № 142-5/VI «Про створення пожежної команди у с.Козацьке», а вже  5 червня у с. Козацьке урочисто відкрили підрозділ місцевої пожежної команди.

12 липня у с.Ярославка відкрили дитячий ігровий майданчик.

Виконання бюджету міської ради за 2018 рік

ДОХОДИ

           За 2018 рік до загального  та спеціального фондів міського бюджету надійшло 209 027,4 тис. грн., з них  отримано субвенцій та дотацій в сумі 84 201,8 тис. грн , або 40,3 % загального обсягу міського бюджету , в тому числі :

    -  освітньої субвенції  – 43 968,7 тис.грн,

    -  медичної  субвенції – 23 905,7 тис.грн.,

    - всі інші субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам  – 11 097,5 тис. грн.,

    - дотації з місцевого бюджету на здійснення   переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5 098,9 тис. грн.,    

    -  іншої субвенції з обласного бюджету на виконання депутатських повноважень –  131,0 тис. грн .

           Власних  і   закріплених    доходів   за   січень-грудень    2018 року  до загального фонду бюджету надійшло 122 864,8 тис. грн.,  уточнений річний план   виконано на 107,9 відсотка.

           Доходи  спеціального  фонду  міського бюджету склали 1 945,8 тис. грн. – 134,6  відсотка  до уточнених річних призначень.

          Основним джерелом наповнення бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, який становить 69,2% всіх доходів загального фонду міського бюджету.     До  міського бюджету за 2018 рік  надійшло 85 001,9 тис. грн. податку та збору на доходи  фізичних осіб, що забезпечило  виконання уточненого  річного плану  на 111,9 відсотка та затвердженого річного  плану – на 127,0 відсотків.

          Єдиного податку при уточненому річному плані 16 980,8 тис. грн. надійшло 17 215,8 тис. грн., (101,4 відсотка), або 14,0% обсягу загального фонду міського бюджету. Це  друга позиція в структурі дохідної частини міського бюджету.

          Податок на майно в  структурі власних і закріплених доходів  займає 12,5 %. За звітний період надходженя склали 15 401,8 тис.грн., уточнений річний план  виконано на 97,9%.

Акцизного податку з виробленого в Україні пального надійшло 369,5 тис.грн., 105,6 відсотка до річного плану. Акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального надійшло 1 521,6 тис.грн., 108,7відсотка до річного плану.  Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1 382,5 тис. грн., 96,2 % до річного плану.

Неподаткові надходження склали 1 789,7 тис.грн., 103,0 відсотки до уточненого річного плану, із них плати  за надання  адміністративних послуг отримано 1 340,3 тис. грн., що становить 101,6 відсотка до уточненого річного плану.

Найбільше до міського бюджету за 2018 рік сплатили: ТОВ «Земля і Воля» -- 50 756,6 тис.грн., ПП «Агропрогрес» -- 5 929,7 тис.грн., відділ освіти міської ради – 4 354,0 тис.грн., ТОВ «Козацьке» -- 2 271,7 тис.грн., СФГ «Вікторія» -- 1 189,3 тис.грн.,  КЛПЗ «Бобровицька районна лікарня» - 2 187,3 тис.грн.

 

В И Д А Т К И

Видатки загального та спеціального фондів міського бюджету з урахуванням міжбюджетних  трансфертів  за  2018 рік склали 196 995,2 тис. грн.,  що становить 96,1 відсотка  уточненого  річного плану. 

Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних призначень та пропозицій головного розпорядника коштів міського бюджету. З міського бюджету утримуються 13 дитячих садочків, 18 шкіл, центр дитячої творчості, методкабінет, 1 дитячо-юнацька спортивна школа, 1 стадіон в с.Кобижча, 22 клубні заклади, 2 пожежні команди в с.Кобижча та с.Козацьке, інші установи.

У галузевій структурі видатків загального та спеціального фондів питома вага на освіту складає 25,2%, культуру – 1,3%, соціальний захист та соціальне забезпечення  - 0,3%, фізичну культуру і спорт – 0,2%, державне управління – 11,1%, забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 0,6%, житлово-комунальне господарство – 2,1%, економічну діяльність – 9,8 % та міжбюджетні трансферти, передані до районного та обласного бюджетів на утримання об’єктів спільного користування – 49,4%.

У структурі видатків за економічною класифікацією (без міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів) питома вага видатків на оплату праці складає 32,1%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,1%, продукти харчування – 1,7%,  інші трансферти населенню – 0,3%, трансферти обласному та районному бюджету – 52,4%, капітальні видатки – 5,3% та інші видатки – 5,1%.                  

За  2018 рік  на  виплату  заробітної плати  працівникам  бюджетних установ спрямовано 59 686,5 тис. грн., на оплату  енергоносіїв  та  комунальних послуг бюджетних установ - 5 819,8 тис. грн., продукти харчування – 3 239,8 тис. грн.

В 2018 році короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів не залучалися.

Видатки спеціального фонду бюджету склали  22 178,5 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 1 115,9 тис. грн., інших джерел власних надходжень – 315,0 тис. грн., інших коштів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки – 20 747,5 тис. грн. Видатки за рахунок інших коштів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки: бюджет розвитку – 20 690,2 тис. грн., цільові фонди органів місцевого самоврядування – 12,6 тис. грн., утилізація відходів – 44,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2019 року по загальному та спеціальному фондах відсутня.

З міського бюджету районному бюджету перераховано  інші субвенції в сумі 46 187,5 тис. грн. на утримання об’єктів спільної власності.

З міського бюджету обласному бюджету перераховано  інші субвенції в сумі 512,1 тис. грн. на проведення співфінансування по об’єкту будівництва  «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності, 28а, в с.Кобижча Бобровицького району Чернігівської області – будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)».

              За 2018 рік  за рахунок  вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 по загальному фонду міського бюджету на захищені статті видатків направлено 1 323,6 тис. грн., що становить 33,4 відсотка від направлених вільних залишків, капітальні видатки відповідно 106,8 тис. грн. та 2,7 відсотка та на інші видатки направлено 2 533,9 тис. грн. та 63,9 відсотка.

              За 2018 рік  за рахунок  перевиконання доходної частини по загальному фонду міського бюджету на захищені статті видатків направлено 6 422,8 тис. грн., що становить 56,9 відсотка, капітальні видатки відповідно 14,2 тис. грн. та 0,1 відсоток та на інші видатки направлено 4 855,8 тис. грн. та 43,0 відсотка.

ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЖКГ

  Основний напрям діяльності цього року було звернуто на покращення інфраструктури та благоустрою населених пунктів, здійснення капітальних ремонтів доріг та будівництво  мереж  зовнішнього освітлення.

   В дорожній сфері було відремонтовано (капітальний (окремими ділянками)  та  середній поточний ремонт ) понад 00 км доріг місцевого значення на суму понад 5 280, 212 тис. грн. , субвенція  з державного бюджету 4 248 тис. грн.

  В транспортній інфраструктурі було здійснено заходи: створення та відновлення елементів безпеки руху, проведено освітлення вулиць та інше. За рахунок субвенції на формування інфраструктури ОТГ  на освітлення було витрачено  1 016, 285 тис.грн., з місцевого бюджету -173,637тис.грн.

  На покращення благоустрою територій  було витрачено також понад 903 тис.грн. (придбання відеокамер, залізобетонної огорожі Ярославський с.о., Горбачівський с.о., придбання ялинки, співфінансування на придбання  автогрейдера).

Тісна робота в цьому плані ведеться з ДП «Міськдобробут благоустрій» та КП «Міськдобробут». На роботи, потреби та функціонування підприємства було виділено близько 3 519,996 тис.грн. з них 2 700 тис.грн. на придбання трактора, 369,996тис.грн – придбання контейнерів для сміття.

За рахунок  державної субвенції на формування інфраструктури ОТГ   було придбано ( з подальшою передачею на КП «Міськдобробут») :

 • автогрейдер на суму 3 168,834 тис. грн.,
 • насосне обладнання для свердловини на суму 229,048 тис. грн.,
 • міні-трактор та комплектуючі вироби до нього( подрібнювач гілок, розкидач, лопата-відвал, щітка підмітальна, фронтальний навантажувач, косарка роторна, причеп самоскидний) та генератор для обслуговування водозабору для КП «Міськдобробут» на суму  436,486 тис. грн..

У кожному населеному пункті проведено заходи з озеленення та благоустрою. У м. Бобровиця проведено роботи з благоустрою відпочинкової зони, парку «Матері та дитини», по реконструкції скверу на розі вулиць Чернігівська та  Незалежності та на розі вулиць Незалежності і Лупицької.

В осінній період  проведено реконструкцію міського парку (санітарна обрізка старих дерев, посадка дерев чорного горіха, клену і сумахи). Висаджено  100 кущів  бузку,  жасмину та форзиції. Проведено благоустрій територій сільських населених пунктів.

На пожежну частину - 68,3 тис.грн (закупівля твердопаливного котла форми  для пожежників та навчання їх).

Будівництво амбулаторії с. Кобижча – 592,1 тис.грн ( розробка містобудівної документації , цифрове кольорове аерофотознімання).

На утримання клубів - 88,5 тис.грн (заміна вікон, дверей с.Ярославка, с.Олександрівка).

Більше 1 млн.грн. витрачено на дошкільну освіту ( це придбання матраців,  ліжок  та  постільної білизни ЗДО «Барвінок», металопластикові двері, ковдри  та  постільної білизни  ЗДО «Казка» с.Марківці, металопластикові двері ЗДО с.Ярославка, ремонт підлоги,   придбання морозильної камери  ЗДО «Котигорошко» с.Рудьківка, постільна білизна, газовий котел ЗДО «Золотий ключик» м.Бобровиця,  ліжка двохярусні  та постільна білизна ЗДО «Дзвіночок»  с.Щаснівка,  посуду та  постільної білизни ЗДО «Малятко» с.Озеряни та інше).

 Зроблені перші кроки в напрямку інвентаризації земель та оновлення генпланів населених пунктів.   На даний час виконані  топографічні роботи для подальшого розроблення генплану м. Бобровиця на суму 196,806 тис. грн..

Загалом на інфраструктуру та благоустрій використано близько 21 млн.грн.

 

ОСВІТА

На даний час на підвідомчій території  Бобровицької міської ради функціонує 18 закладів загальної середньої освіти, з них : 3 заклади загальної середньої освіти, які мають дошкільні підрозділи  та  14 закладів дошкільної освіти. Всього здобувають освіту 2550 учнів, а дошкільною освітою охоплено 779 дітей віком від 1 до 6(7)  років.

На базі Бобровицького закладу загальної  освіти І-ІІІ ступенів зареєстровано опорний заклад з Сухинською філією.

Для організації навчання у «Новій українській школі» було придбано 15 телевізорів, 23 ноутбуки, 6 проекторів, 18 багатофункціональних принтерів, 2 програвачі, 2 ламінатори, 1 екран проекційний та обладнання (плівка для ламінування, адаптери, флеш-накопичувачі, мережеві подовжувачі, чорнила та інше)  на суму 528,3 тис. грн. з них за рахунок  субвенції з держбюджету 206,4 тис.грн., також придбано сучасні меблі  на суму 469,3 тис.грн. з них за рахунок  субвенції з держбюджету 276,6 тис.грн.

Дидактичні матеріали придбані повністю за  рахунок  субвенції з держбюджету 339,9 тис.грн.

Усі діти шкільного віку охоплені різними формами навчання.

Забезпечується право на освіту дітей з особливими потребами. З метою інтеграції дітей з особливими освітніми потребами активізовано роботу з впровадження інклюзивної форми навчання. Дану форму навчання організовано для 2-х дітей цієї категорії з порушенням опорно-рухового апарату.

 Сьогодні комп’ютерні класи є в усіх закладах загальної середньої освіти.

        Проблемним  залишається питання переоснащення застарілої комп’ютерної техніки.

У закладах загальної середньої освіти працюють 24 гуртки та  51 гурток у Центрі дитячої творчості. Усього гуртковою робою охоплено 1260 учнів.

194 дитини відвідують спортивні секції в Бобровицькому закладі позашкільної освіти «Дитячо-юнацька спортивна школа».

 На постійному контролі питання щодо організації підвозу учнів(341) сільської місцевості до місць навчання. Для підвозу задіяно 6 автобусів, що надійшли за програмою «Шкільний автобус», 1 автобус місцевого господарства «Агропрогрес», 1 рейсовий автобус (за договором із ПП Баранчук С.В.), 3 автобуси, що знаходяться у оперативному управлінні гуманітарного відділу освіти Бобровицької РДА (не надходили за програмою «Шкільний автобус»). Всього на забезпечення учнів підвозом за 11 місяців 2018 року  використано 287 870 грн. На підвіз вчителів використано 37 262 грн.

У 18 школах  організовано харчування школярів. Всього охоплено гарячим харчуванням та буфетною продукцією 2540 учнів. Безкоштовно харчуються : 1120 учнів 1-4 класів , діти пільгових категорій  - 81 учень.

Всього станом на 30.12.18   на харчування учнів використано 600 582 грн.

У поточному році функціонували 14 пришкільних таборів, в яких відпочивало 1000 дітей, що становить 39%  від загальної кількості учнів закладів освіти.

Представники відділу освіти відвідали північну частину Мазовецького воєводства Польщи за проектом «Управління освітою на місцевому рівні».

У напрямку зміцнення матеріально-технічної бази  закладів загальної середньої освіти, виконання програми з енергозбереження у 2018 році зроблено за кошти місцевого бюджету:

придбано газовий котел у Кобижчанський заклад загальної середньої освіти,-(2 шт.);

газові плити – у Кобижчанський заклад загальної середньої освіти; Бобровицький заклад загальної середньої освіти №2;

твердопаливні котли  у Браницький заклад загальної середньої освіти; Макарівський заклад загальної середньої освіти.

За кошти місцевого бюджету  проведено:

ремонт даху у Бобровицькому закладі загальної середньої освіти №1, виготовлено   ПКД (комплексна) утеплення, заміна вікон, дверей, водовідведення, заміна покрівлі, пропитка даху, блискавкозахист, кошторисна вартість  якого складає – 16 766,369.

СПОРТ

Фізична культура та спорт відіграють важливу роль у формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я громадян.

На підвідомчій території Бобровицької міської ради функціонують: 2 стадіони, 30 спортивних майданчиків, 11 футбольних полів, 5 спортивних залів, 14 майданчиків з тренажерним обладнанням, 16 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, тенісний корт.

Збережена наявна матеріально-технічна база. Усі фізкультурно-спортивні об’єкти діють за їх прямим призначенням.

Впродовж 2018 року проведено 55 заходів фізкультурно-спортивного напрямку, у яких взяло участь більше 5,5 тис. осіб.

На території працюють дві ДЮСШ (відділу освіти Бобровицької міської ради та ФСТ «Колос») де тренується 227 учнів. Працюють відділення  важкої атлетики, дзюдо, футболу, настільного тенісу, легкої атлетики, боксу.

Спортсмени постійно беруть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях.

Учні 2007-2008 року народження прийняли участь у фіналі обласного етапу шкільної футзальної ліги України.

У чемпіонаті області 2017-2018 навчального року з футболу по 2 групі Бобровицька ДЮСШ виборола 3 місце по старшій групі (учні 2001-2002 р.н.) та 1 місце по молодшій групі (учні 2003 року народження та молодші).

Збірна команда державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування приймала участь у літній обласній спартакіаді, де виборола І місце у загальному заліку.

Підтримка сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми

Одним з основних напрямків роботи є підтримка соціально вразливих категорій сімей. Проведено свято до Міжнародного Дня захисту дітей. Традиційно проведено  конкурс «Кращий малюнок на асфальті» на тему: «Дитячі мрії».

23 лютого на сцені РБК відбувся III відкритий регіональний молодіжний конкурс  національно-патріотичного мистецтва «KOZAK-FEST». Перемогу виборювала талановита молодь з Бобровиччини, а також молоді виконавці з м. Носівка,  смт, Козелець, м. Остер та Ніжинського району. Гран-прі виборола солістка, яка захищала честь с. Свидовець, I місце заслужено дісталось Народному аматорському танцювальному колективу «Ярославна».

11 травня минулого року відбулося свято до Дня Матері. Було запрошено 35 багатодітних матерів, яким було вручено квіти, а аматори Бобровицької сцени подарували святковий концерт.

18 травня було проведено фестиваль-конкурс сімейної творчості «Таланти мого роду», в якому взяло участь  16 родини. Гран-прі фестивалю вибороли Аліна та Юлія Ярошевськи, а І почесне місце вибороли мати та донька Олена та Наталія Циби.

Постійно поновлюється банк даних багатодітних сімей. На обліку у відділі сім’ї,молоді та спорту перебуває 236 багатодітних сімей, у яких виховується 805 дітей.

 У 2018 році видано 86 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї та 25 посвідчення батьків багатодітної сім’ї.

На даний час подано документи до Чернігівської обласної державної адміністрації на отримання почесного звання «Мати-героїня» багатодітної мами Сеніч Калини Петрівни.

Усі багатодітні родини в на підвідомчій території міської ради забезпечені земельними ділянками для ведення городництва та утримання підсобного господарства.

З метою покращення соціально-побутових умов багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей, у рамках реалізації обласної Комплексної програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року – 13 березня 2018 року у малому залі Бобровицької міської ради, за участю голови Чернігівської обласної адміністрації Валерія Петровича Куліча, Героя України, генерального директора ТОВ «Земля і Воля» Леоніда Григоровича Яковишина,  міського голови, голови Бобровицької районної державної адміністрації, голови Бобровицької районної ради, було вручено подарунки багатодітним сім’ям.

Сім’ї, які виховують 5 і більше дітей отримали:

 • пилосос – сім’я  Голубєвих;
 • пральну машину напівавтомат – сім’я  Глєбових;
 • двох’ярусне ліжко – сім’я Лепех;
 • холодильник – сім’я Московко.

За рахунок  субвенції з міського бюджету придбано квартиру дитині – сироті  Ахмедову О.О. - 315 175,22 грн.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Бобровицька об’єднана територіальна громада перемогла у конкурсі  та приймає  участь у проекті « Підтримка реформи місцевого самоврядування-впровадження партисипативної моделі стратегічного планування в громадах Північної, Центральної  і Західної України», що співфінансується Міністерством Закордонних Справ Республіки Польщі і реалізується Фондом Розвитку Місцевої Демократії (Польща) за участю регіональних партнерів в Україні. Відбулося три візити польських партнерів в нашу громаду, під час яких поетапно  розробляється Концепція стратегії розвитку Бобровицької об’єднаної територіальної громади.

Делегація ОТГ брала участь в навчальних поїздках  до Польши.

  Мета візиту  – вивчення досвіду адміністрування і вирішення основних проблем управління й розвитку територій.

УПРАВЛІННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Керівництво ОТГ прагне до ефективності та прозорості, якості та доступності в питаннях управління та наданні послуг.

Громада брала участь та відібрана у І фазі конкурсу  « Програма “U – LEAD  з Європою”», в частині створення  ЦНАП   Бобровицької  об’єднаної територіальної громади. На даний час, проводиться реконструкція адмінприміщення міської ради по вул. Лупицька,4 за рахунок коштів міського бюджету  під облаштування відділу ЦНАП згідно вимог впровадження Програми “U – LEAD  з Європою”.    Відповідно до технічних умов, відкриття планується у квітні 2019 року.

Станом на 01.01.2019 року центром надання адміністративних послуг було зареєстровано 4796 звернень осіб для отримання певних послуг, всього надано 4601 послуга.  Оформлено 195  відмов через відсутність повного пакету документів. Адміністраторами   надаються консультації особам, що звертаються з питань процедури надання послуг та оформлення документів, надано 4100 таких консультацій.

В поточному році  проведено реєстрацію 44 фізичної особи -підприємця та 2 юридичних осіб, припинено діяльність 28 фізичних осіб-підприємців та 17 юридичних осіб, внесено  змін   до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань  72, видано витягів  з ЄДР  26, зареєстровано  право власності  942 особам, зареєстровано прав оренди – 3367 особам, внесено змін до записів -1718, надано інформацій з Реєстра – 51. Зараховано  коштів до місцевого бюджету близько 530 тис.грн.

Спеціалістами відділу проведено реєстрацію:

 місця проживання громадян – 792;

зняття з місця проживання – 374;

зняття з місця реєстрації по повідомленнях – 105;

надано довідок про місце реєстрації – 806;

знято з реєстрації на підставі свідоцтв про смерть – 380.

Крім того працівниками відділу щоденно надаються консультації громадянам з питань, що належать до їх компетенції.

Підбиваючи підсумки сказаного, хочу зупинитись на ключових завданнях 2019 - 2021 роках:

 

 • «Будівництво очисних споруд, каналізаційної насосної станції та напірного колектору в м. Бобровиця Чернігівської області»
 •   Реконструкція Бобровицького ДНЗ „Золотий ключик» із впровадженням заходів  теплореновації та заміною рулонної покрівлі на шатрову по вул.. Чернігівська, 17б в м. Бобровиця  з виділенням  черговості: ІІ черга – утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій та часткова заміна віконних та дверних блоків
 •  Робочий проект : «Реконструкція будівлі Бобровицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 в м. Бобровиця по вул. Незалежності, 60 із застосуванням теплореноваційних заходів (утеплення фасаду, заміна даху, заміна вікон та дверей, облаштування водовідведення)»

Всього – 14993328 грн.

І-а черга -8830839 грн.

ДФРР – 7064672

Співфінансування – 1766167 грн.

Друга черга – 6162489 грн.

                  ДФРР – 4929992 грн.

                  Співфінансування - 1232497 грн.

Всього з ДФРР                        15440831 грн.

Всього співфінансування      3418664 грн.

 •  Капітальний ремонт нежитлового приміщення ДНЗ «Барвінок» використанням енергоефективних технологій в частині заміни покрівлі по вул. Горького в м. Бобровиця  
 •  Відновлення (будівництвоПЛІ -0,4 кВ вуличного освітлення частини вул. Сонячна, вул. Лугова та вул. 30 річчя Перемоги в с. Щаснівка
 •   Реконструкція шатрового даху Кобижчанської ЗЗСО І-ІІІ ступенів по вул. Правди,1 в с. Кобижча.

Всього  по кошторису - 1200000 грн.

 •   Капітальний ремонт системи опалення Бобровицького ліцею по вул. Незалежності 54 в м. Бобровиця.

                    За ПКД  -  61000 грн.

       На кошторис  -  1470000 грн

 • Капітальний ремонт системи опалення Олександрівського ЗЗСО І-ІІ ступенів по вул. 30  річчя Перемоги в с. Олександрівка.

Всього  -830000 грн.

На ПКД – 60000 грн.

На роботи – 770000 грн.

 •   Капітальний ремонт частини адмінбудівлі Бобровицької міської ради із частковою заміною вікон  і дверей на нові енергозберігаючі в м. Бобровиця.
 •  Поточний середній ремонт дороги по вул. Гоголя в с. Марківці,

по вул. Горького в м. Бобровиця, дороги Бобровиця-Сухиня-Рудьківка , ремонт дороги Данівка-Бобровиця  дороги Кобижча-Свидовець.

 • «Закупівля автобуса для учнів з особливими освітніми потребами»

Всього - 2100000 грн.

ДФРР – 1680000 грн.

Співфінансування – 420000 грн.

Вуличне освітлення 2019 р.    -      довжина – 52 км.

 1.      Бобровиця – влаштування вуличного освітлення вул. Вокзальна Привокзальна, широка, Польова.
 • відновлення вуличного освітлення – вул. Горького до ДОСААФ
 • поштове відділення – Автобусна ( вокзал)
 • Комунарська;
 • Франко;
 • Нова;
 • Від семидоріжжя – Набережна
 • Лукашівська;
 • Дзержинського ( в краю Сушко)
 1. Поточний ремонт та обслуговування ( заміна реле часу, АВ, ламп)

2019 р. до діючих

 • Ст. Басань
 • Ярославка
 • Рудьківка
 • Свидовець ( Польовика)
 • Озеряни
 • Олександрівка
 • Марківці (до вокзалу, до кладовища)  

Обслуговування: Браниця, Кобижча, Горбачі, Козацьке

Виготовлено та погоджено проекти вуличного освітлення:

 • с. Свидовець – 4 шт. 107, 108, 109, 110
 • с. Олександрівка – 1 -358
 • с. Марківці – 4 шт. 467, 469, 36
 • с. Ст. Басань – 3 шт. 63, 65, 66
 • с. Рудьківка – 1 шт. 337

Відновлено вуличне освітлення  – с. Марківці,  с. Свидовець ( Литвиненка)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь