A A A K K K
для людей із порушенням зору
Бобровицька міська рада
Чернігівська область

Інформаційне повідомлення про передачу нерухомого майна в оренду без проведення аукціону

Назва об’єкта  

Нежитлове приміщення

 

Повне найменування та адреса орендодавця

 

Бобровицька міська рада Чернігівської області код за ЄДРПОУ 04061990; 17400, Чернігівська область місто Бобровиця, вулиця Незалежності, 46; тел. (04632)  2-55-54, e-mail: rada28@meta.ua

Повне найменування та адреса балансоутримувача

Бобровицька міська рада Чернігівської області код за ЄДРПОУ 04061990; 17400, Чернігівська область місто Бобровиця, вулиця Незалежності, 46; тел. (04632)  2-55-54, e-mail: rada28@meta.ua

Інформація про об’єкт оренди

Тип переліку

другий

Вартість об'єкта оренди

 

 171 900гривень

Тип об’єкта

Нерухоме майно

Пропонований строк оренди

2 роки 364 дні

Фотографічне зображення майна

 

Місцезнаходження об’єкта;

Чернігівська область, м.Бобровиця, вул. Лупицька, 4.

 

Загальна площа об’єкта

593,0кв.м.

Характеристика об’єкта оренди

 частина нежитлового (підвального) приміщення  загальною  площею 74,7 кв.м. (згідно технічного паспорту 44,5 кв.м. , 30,2кв.м.) та  частина нежитлового приміщення, яке складається з 1 кімнати, що розташована на 2 поверсі адмінбудинку міської ради загальною площею 13,1кв.м. за адресою: : м. Бобровиця вул. Лупицька 4, Чернігівської області.

 

Технічний стан, інформація про потужність електромережі і забезпечення комунікаціями

Задовільний. Є електропостачання, водопостачання, центральне опалення.

Проект договору

Додається до інформаційного повідомлення про передачу нерухомого майна в оренду

Умови та додаткові умови оренди

Строк оренди

2 роки 364 дні

Стартова орендна плата

 

Місячна орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати за комунальне Майно та пропорції її розподілу від 4.10.1995р. № 786 із змінами та доповненнями. 1 гривня.

Цільове призначення об’єкта оренди

Розміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів

Вимоги до орендаря

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти працівника балансоутримувача для звернень про ознайомлення з об’єктом оренди)

Відділ економіки та комунального майна Бобровицької міської ради 2-54-50

 

ПРОЕКТ

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № _____
оренди нерухомого, що належить до комунальної власності             Бобровицької міської ради

I. Змінювані умови договору (далі Умови)

1

Найменування населеного пункту

 м. Бобровиця, Чернігівської області

2

Дата

 ___.________.2021 р.

3

Сторони

Найменування

Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців і громадських формувань

Адреса місце знахо-дження

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, що підписала договір

Посада особи, що підписала договір

Посилання на документ, який надає повноважен-ня на підписання договору (статут, положення, наказ, довіреність тощо)

3.1.

Орендодавець

Комунальне  некомерційне підприємство «Бобровицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Бобровицької міської ради

38487834

17400, Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Олега Бичка, 1

Левченко Людмила Юріївна

генеральний директор

Статут затверджений рішенням 37 сесії 7 скликання Бобровицької міської ради № 1753-37/VII від 22 жовтня 2020 року

3.1.1

Адреса електронної пошти Орендодавця, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим договором

bobrmedcentr@gmail.com

3.2

Орендар

Відділ культури та туризму Бобровицької міської ради

43989827

17400, Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 44

Луценко Людмила Андріївна

Начальник відділу

Положення про відділ культури та туризму Бобровицької міської ради

3.2.1

Адреса електронної пошти Орендаря, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим договором

 kyltyrabobrovica@gmail.com

3.2.2

Офіційний веб-сайт (сторінка чи профіль в соціальній мережі) Орендаря, на якому опублікована інформація про Орендаря та його діяльність1

 

3.3

Балансоутримувач

Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Бобровицької міської ради

38487834

17400, Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Олега Бичка, 1

Левченко Людмила Юріївна

генеральний директор

Статут затверджений рішенням 37 сесії 7 скликання Бобровицької міської ради № 1753-37/VII від 22 жовтня 2020 року

3.3.1

Адреса електронної пошти Балансоутримувача, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим договором

bobrmedcentr@gmail.com

4

Об’єкт оренди та склад майна (далі – Майно)

4.1

Інформація про об’єкт оренди – нерухоме майно

Частина нежитлового приміщення  у фельдшерському пункті, загальною площею 41,5 кв.м. (4 кімнати – 10,0 кв.м., 7,9 кв.м., 8,9 кв.м., 14,7 кв.м.). с. Марківці, вул. Незалежності, 9, Чернігівської області.

4.2

Посилання на сторінку в електронній торговій системі, на якій розміщено інформацію про об’єкт оренди відповідно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязі, передбаченому пунктом 55 Порядку передачі в оренду державного і комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1585) (далі – Порядок), або посилання на опубліковане відповідно до Порядку інформаційне повідомлення/інформацію про об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону (в обсязі, передбаченому пунктом 115 або 26 Порядку)

support-auction@e-tender.ua, https://bobrovyckagromada.gov.ua/

4.3

Інформація про належність Майна до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини

Не належить до пам’ятки архітектури місцевого значення

4.4

Погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, що є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об’єктом культурної спадщини чи її (його) частиною (за наявності)

 

4.5

Інформація про укладення охоронного договору щодо Майна

  •  

4.6

Витрати Балансоутримувача/колишньо-го орендаря, пов’язані із укладенням охоронного договору

сума (гривень) 0,00 грн.

5

Процедура, в результаті якої Майно отримано в оренду

5.1.

(Б) без проведення аукціону

6

Вартість Майна

6.1
 

 

Балансова залишкова вартість, визначена на підставі фінансової звітності Балансоутримувача (частина перша статті 8 Закону)

сума (гривень), без податку на додану вартість 13637,1 грн.

 

6.2

Страхова вартість

6.2.1

Сума, яка дорівнює визначеній у пункті 6.1 Умов

сума (гривень), без податку на додану вартість 13637,1 грн.

7

Цільове призначення Майна

7.1

Рзміщення бюджетної організації - бібліотеки філії №13 с. Марківці Комунального закладу "Публічна бібліотека" Бобровицької міської ради

(*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні, але об’єктом оренди є майно, передбачене пунктом 29 Порядку, крім випадків, передбачених підпунктом 7.1.1 або 7.1.2)

8

Графік використання

Не застосовується

9

Орендна плата та інші платежі

9.1

Місячна  орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати за комунальне Майно та пропорції її розподілу від 4.10.1995р. № 786 із змінами.

сума, гривень, без податку на додану вартість 0,083грн.

річна орендна плата - 1 гривня

 

9.2

Витрати на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю

компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пунктом 6.5 договору

10

Розмір авансового внеску орендної плати

10.1

2 (дві) місячні орендні плати (договір є договором типу 5.1 (Б)

Сума, гривень, без податку на додану вартість 0,17

11

Сума забезпечувального депозиту

Не застосовується

12

Строк договору

12.1
(1)

три роки  з дати набрання чинності цим договором

13

Додаткові умови оренди

 (вказати усі додаткові умови)

встановлені рішенням уповноваженого органу відповідно до рішення такого органу

уповноважений орган

дата і номер рішення уповноваженого органу

14

Банківські реквізити для сплати орендної плати та інших платежів відповідно до цього договору

Балансоутримувача

Орендодавця

ЄДРПОУ 38487834,

17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця,

вул. Олега Бичка, 1, тел. 0976232920

 

 

15

Співвідношення розподілу орендної плати станом на дату укладення договору

Балансоутримувачу 100 відсотків  суми орендної плати

державному бюджету ___ відсотків суми орендної плати

 

16

Дата заяви Орендаря про продовження договору оренди, поданої Орендодавцю:

_____________20__р.

 

дата і вихідний номер довідки Балансоутримувача, передбаченої частиною шостою статті 18 Закону

“__”___________20__р.

№ __________________________

дата і номер рішення (наказу) Орендодавця про продовження договору оренди

“__”___________20__р.

№ __________________

                                 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь