Бобровицька міська рада
Чернігівська область

Декларування

Декларації про майно, доходи, витрати і зобовʼязання фінансового характеру посадових осіб Бобровицької міської ради розміщені на сайті НАЗК в розділі "Декларації"

Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VI (далі - Закон) передбачено, що суб’єкти декларування зобов’язані щороку, до 1 квітня, подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

У зв’язку із повномасштабним вторгненням російських окупаційних військ на територію України, Верховна Рада України прийняла Закон України № 2115-ІХ від 03 березня 2022 року «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», яким відтермінувала строк подання фізичними особами документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, на строк до трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку подати документи.

Враховуючи положення вищевказаного Закону Національне агентство з питань запобігання корупції  звертає увагу на те, що щорічну декларацію за 2021 рік суб’єкт декларування має подати протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

Аналогічне правило застосовується і до інших видів декларацій, передбачених антикорупційним законодавством, якщо обов’язок з їх подання виник у декларанта у період дії воєнного стану.

Також переносяться строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті, якщо обов’язок з їх подання виник під час дії воєнного стану. Їх так само потрібно буде подати протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

Якщо у суб’єкта декларування через наслідки війни не буде фізичної можливості подати документи вчасно, то він звільняється від адміністративної  та/або кримінальної відповідальності через неподання чи несвоєчасне подання декларації.

Такі декларанти повинні подати документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання.

В той же час, якщо суб’єкт декларування має всю необхідну інформацію для заповнення відповідної декларації, а також бажання її подати, то може це зробити через персональний кабінет у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за посиланням: https://portal.nazk.gov.ua/login

З початком війни Національне агентство обмежило доступ до публічної частини Реєстру декларацій та пошуку декларацій посадовців, щоб не наражати на небезпеку публічних службовців на окупованих територіях України.

Проте декларант може отримати доступ до всіх поданих раніше документів після входу до персонального кабінету, де будуть відображатися всі подані ним раніше документи із персональними даними, які у відкритій частині Реєстру декларацій були приховані.

Суб’єкти декларування подають декларації з додержанням таких вимог:

щорічна декларація - декларація, яка подається відповідно до частини першої статті 45 Закону (щороку), абзацу другого частини другої статті 45 Закону (після припинення діяльності (після звільнення)) у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Законом можуть бути встановлені інші строки подання щорічної декларації.

Суб’єкт декларування, поновлений на роботі за рішенням суду після завершення періоду декларування, до 01 квітня року, наступного за роком, у якому відбулося поновлення, подає щорічну декларацію за рік, у якому відбулось поновлення. Якщо така особа поновлена на роботі до завершення періоду декларування, щорічна декларація подається за минулий рік. Щорічна декларація за час вимушеного прогулу не подається.

Якщо особа, яка припинила здійснення діяльності, до завершення визначеного Законом строку подання щорічної декларації знов починає здійснення діяльності, вона подає щорічну декларацію як особа, яка продовжує здійснювати діяльність. Щорічна декларація (після звільнення) у такому випадку не подається;

- декларація при звільненні - декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону - не пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності.

Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності.

Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, крім декларації кандидата на посаду.

Декларація при звільненні не подається у таких випадках:

особа, яка припинила здійснення діяльності на одній посаді, продовжує здійснювати діяльність на іншій посаді;

особа, яка припинила здійснення діяльності, упродовж 30 календарних днів з дня припинення діяльності знову розпочала здійснення діяльності.

Втрата статусу суб’єкта декларування у зв’язку із внесенням змін до закону або статусу юридичної особи публічного права не вважається припиненням діяльності та не зобов’язує особу подавати декларацію будь-якого виду;

- декларація кандидата на посаду - декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Декларація кандидата на посаду подається до призначення або обрання особи на відповідну посаду, якщо інше не передбачено законом.

Якщо особа подала щорічну декларацію за минулий рік, декларація кандидата на посаду за цей період не подається.

Також нагадуємо, що суб’єкт декларування, який знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не здійснює повноважень, він залишається у трудових відносинах з певним органом і не втрачає статусу суб’єкту декларування. Тому на таку особу розповсюджуються вимоги фінансового контролю.

Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом.

Частиною 2 статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Отже, депутати міської ради, повноваження яких закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, зобов’язані подати:

- не пізніше тридцяти календарних днів з дня припинення повноважень депутата місцевої ради декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (декларація при звільненні);

Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності.

Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, крім декларації кандидата на посаду.

Декларація при звільненні не подається у таких випадках:

особа, яка припинила здійснення діяльності на одній посаді, продовжує здійснювати діяльність на іншій посаді;

особа, яка припинила здійснення діяльності, упродовж 30 календарних днів з дня припинення діяльності знову розпочала здійснення діяльності.

Втрата статусу суб’єкта декларування у зв’язку із внесенням змін до закону або статусу юридичної особи публічного права не вважається припиненням діяльності та не зобов’язує особу подавати декларацію будь-якого виду.

- до 1 квітня наступного року після припинення повноважень депутата міської ради подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, тобто за рік, в якому було припинено діяльність  (після припинення діяльності (після звільнення)).

Для новообраних:

Особа, обрана депутатом місцевої ради, подає декларацію кандидата на посаду, яка охоплює звітний період з 01 січня до 31 грудня включно, що передує року, в якому особа була обрана, якщо інше не передбачено законодавством. протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня набуття повноважень. Відповідне положення закріплене у частині 3 статті 45 Закону.

Що є днем набуття повноважень?

Нормою частини 6 статті 283 Виборчого кодексу України передбачено:

Рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови оголошуються на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, районної у місті, міської, обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та є підставою для набуття повноважень, складення присяги депутата, сільського, селищного, міського голови.

Крім того, статтею 52 Закону встановлено додаткові заходи здійснення фінансового контролю, а саме:  

- у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити про це НАЗК у десятиденний строк з дня, коли суб’єкт декларування чи член його сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунка членом сім’ї;

- у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, у якому виник обов’язок щодо подання повідомлення, суб’єкт декларування у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це НАЗК.

 Положення частини четвертої статті 52 застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 513 Закону.

Чинне законодавство передбачає відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації:

За умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (стаття 3663 КК України, діє з 30.12.2020).

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 1726 КУпАП).

Суб’єктами адміністративної або кримінальної відповідальності за неподання або несвоєчасне подання декларації є особи, які зазначені у пункті 1, підпунктах «а» та «в» пункту 2 частини 1 статті 3, відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Слід відмітити, що у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання особи винною у вчиненні означених правопорушень, відомості про таку особу вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Накази НАЗК щодо декларування, які набирають чинності з 01.12.2021 року

Наказами Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 року затверджено нову форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, порядок її заповнення та подання;  оновлено порядок інформування НАЗК про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а також порядок інформування НАЗК про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента; затверджено Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

  1. Наказ НАЗК від 23.07.2021 року №448/21 «Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0986-21#Text
  2. Наказ НАЗК від 23.07.2021 року №449/21 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#Text
  3. Наказ НАЗК від 23.07.2021 року №450/21 «Про затвердження порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції  про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0988-21#Text
  4. Наказ НАЗК від 23.07.2021 р. №451/21 «Про затвердження порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-21#Text

Суб’єкти декларування з 01.12.2021 року будуть подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а також повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента за відповідними новими електронними   формами   у   встановленому  порядку.

До відома субʼєктів декларування

- розʼяснення НАЗК щодо заповнення кожного розділу декларації можна переглянути за посиланням Декларування;

- розʼяснення Національного агентства щодо е-декларування із можливістю пошуку по тексту:  http://bit.ly/3a2Rlbt;

- онлайн курс, який допоможе заповнити е-декларацію «Просто про е-декларування»: https://cutt.ly/8zM6rtV;

- ресурси сторінки Офісу розбудови доброчесності, де можна дізнатися як правильно заповнювати е-декларації й отримати відповіді на запитання щодо заповнення декларацій: https://prosvita.nazk.gov.ua/deklaruy/;

- ресурси сторінки Facebook Офісу розбудови доброчесності: https://www.facebook.com/prosvita.nazk;

- ресурси сторінки Facebook Національного агентства: https://www.facebook.com/NAZKgov;

- ресурси Telegram каналу Національного агентства: https://t.me/NAZK_gov_ua;

- дані контакт-центру для допомоги декларантам: +38(044)200-06-94 та електронної скриньки для вирішення технічних питань: support@nazk.gov.ua.

До відома! НАЗК звертається до суб’єктів декларування,

використовуючи такі засоби зв’язку:

  • засоби електронного кабінету Реєстру декларацій;
  • офіційну електронну пошту, що закінчується на @nazk.gov.ua;
  • стаціонарні телефони, що починаються на 044. Проте в цілях проведення повної перевірки декларацій даний вид зв’язку не практикується;
  • поштові відправлення.

Якщо Вам надходять регулярні повідомлення з інших каналів зв’язку від осіб, що представляються працівниками НАЗК, будь ласка, повідомте про це на електронну адресу info@nazk.gov.ua.

- Роз'яснення НАЗК про фінансовий контроль в умовах воєнного стану

- Роз'яснення НАЗК 2021

- Отримання відомостей про суми зарплати та пенсії з ПФУ

- Зміни щодо декларування від 29.06.2021

- Зміни щодо декларування від 29.04.2021

- Зміни щодо декларування

- Нові пояснення по декларуванню

- Роз'яснення НАЗК

- Закон України  Відповідальність за недостовірне декларування

- Відповідальність за порушення фінансового контролю

- Розпорядження міського голови від 24 березня 2021 року № 72

- Розпорядження міського голови від 17 січня 2022 року № 15

- Розпорядження міського голови від 09 травня 2022 року № 110

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь