A A A K K K
для людей із порушенням зору
Бобровицька міська рада
Чернігівська область

22.03.2024

       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                           розпорядженням в.о.міського 
                                                                                            голови від 22.03.2024 року
                                                                                            № 62 - ос

                                                     ЗМІСТ ОГОЛОШЕННЯ

Бобровицька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади    головного спеціаліста відділу економіки, регуляторної діяльності та інвестицій

Вимоги до кандидатів:

-   громадянство України;

- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 1 року;

- знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування у сфері економіки та тарифної політики,  вміння аналізувати показники соціально-економічного розвитку.

- досконале володіння державною мовою (сертифікат про володіння державною мовою або атестат про середню освіту);

-  володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), знання сучасних технологій, вміння користуватись оргтехнікою, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Для участі у конкурсі подаються документи:

- заява про участь у конкурсі на ім'я голови конкурсної комісії;

- особова картка форми П-2ДС;

- копії документів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації;

- декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

- копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія військово-облікових документів (у разі наявності);

- копія трудової книжки;

- дві фотокартки розміром 4х6 см.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Додаткова інформація:

1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

2. Інформація щодо часу та місця проведення конкурсу, основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов'язків тощо надається за телефоном 2-53-50 (відділ юридичного та кадрового забезпечення міської ради) або під час особистого прийому за адресою: вул. Незалежності, 46,  м. Бобровиця.

Відділ юридичного та кадрового забезпечення міської ради здійснює прийом документів для участі в конкурсі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46, кабінет 31.

 


                                                                                   

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                             розпорядженням в.о.міського
                                                                                             голови від 22.03.2024 року
                                                                                             № 62 - ос

Умови конкурсу

на заміщення вакантної посади  головного спеціаліста відділу економіки, регуляторної діяльності та інвестицій (1 вакансія)

             1.   Наявність громадянства України.

             2. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра;

             3. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 1 року.

             4. Знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування у сфері економіки та тарифної політики,  вміння аналізувати показники соціально-економічного розвитку.

             5. Досконале володіння державною мовою (сертифікат про володіння державною мовою або атестат про середню освіту).

             6. Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), знання сучасних технологій, вміння користуватись оргтехнікою, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.


  

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                         розпорядженням в.о.міського
                                                                                                         голови від 22.03.2024 року                                                                                                          № 62 - ос

 

Питання
для підготовки до  іспиту на посаду  головного спеціаліста відділу економіки, регуляторної діяльності та інвестицій

 

 1. Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку (стаття 2 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).
 2. Склад системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку (стаття 4 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).
 3. Строк розробки Прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період (стаття 6 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).
 4. Строк розробки Прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період (стаття 7 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).
 5. Зміст прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період (стаття 6 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).
 6. Зміст прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період (стаття 7 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).
 7. Основні повноваження Кабінету Міністрів України щодо державного прогнозування (стаття 16. ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).
 8. Основні повноваження центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері економічного і соціального розвитку (стаття 17 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).
 9.  Прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий період (стаття 13 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).
 10. Визначення поняття підприємництва (стаття 1 ЗУ «Про підприємництво»).
 11. Суб'єкти підприємницької діяльності (стаття 2 ЗУ «Про підприємництво»).
 12. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності (стаття 4 ЗУ «Про підприємництво»).
 13. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності (стаття 8 ЗУ «Про підприємництво»).
 14. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності (стаття 10 ЗУ «Про підприємництво»).
 15. Державна підтримка підприємництва (стаття 14 ЗУ «Про підприємництво»).
 16. Державне регулювання підприємництва (стаття 15 ЗУ «Про підприємництво»).
 17. Комунальне унітарне підприємство: поняття, правовий статус майна, органи управління та інші особливості (стаття 78 Господарського кодексу України).
 18. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності (стаття 8 Господарського кодексу України).
 19. Галузі економіки та їх класифікація (стаття 260 Господарського кодексу України).
 20. Форми здійснення іноземних інвестицій (стаття 392 Господарського кодексу України).
 21. Види та організаційні форми підприємств (стаття 63 Господарського кодексу України).
 22. Визначення поняття зовнішньоекономічна діяльність  (стаття 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).
 23. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (стаття 3 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).
 24. Визначення поняття спільні підприємства (стаття 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).
 25. Визначення поняття інвестиції (стаття 1 ЗУ «Про інвестиційну діяльність»).
 26. Об’єкти інвестиційної діяльності (стаття 4 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).
 27. Джерела фінансування інвестиційної діяльності (стаття 10 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).
 28. Суб'єкти орендних відносин (стаття  4 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»).
 29. Передача в оренду майна без проведення аукціону (стаття 15 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»).
 30. Принципи державної регіональної політики (стаття 3 ЗУ «Про засади державної регіональної політики»). 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                             розпорядженням в.о.міського
                                                                                 голови від 22.03.2024 року
                                                                                 № 62 - ос

 

БІЛЕТ № 1

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

2. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів (стаття 1).

3. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1,2).

      4. Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку (стаття 2 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).

5. Державне регулювання підприємництва (стаття 15 ЗУ «Про підприємництво»).


БІЛЕТ № 2

1. Форма правління в Україні (стаття 5).

2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

      4. Склад системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку (стаття 4 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).

      5. Комунальне унітарне підприємство: поняття, правовий статус майна, органи управління та інші особливості (стаття 78 Господарського кодексу України).


БІЛЕТ № 3

1. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

      4. Строк розробки Прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період (стаття 6 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).

5. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності (стаття 8 Господарського кодексу України).


БІЛЕТ № 4

1. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

2. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

      4. Строк розробки Прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період (стаття 7 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).

      5. Галузі економіки та їх класифікація (стаття 260 Господарського кодексу України).


БІЛЕТ № 5

1. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

2. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).

3. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

      4. Зміст прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період (стаття 6 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).

     5. Форми здійснення іноземних інвестицій (стаття 392 Господарського кодексу України).


БІЛЕТ № 6

1. Найважливіші функції держави (стаття 17).

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

      4. Зміст прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період (стаття 7 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).

     5. Види та організаційні форми підприємств (стаття 63 Господарського кодексу України).


БІЛЕТ № 7

1. Державні символи України (стаття 20).

2. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

3. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

4. Основні повноваження Кабінету Міністрів України щодо державного прогнозування (стаття 16. ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).

5. Визначення поняття зовнішньоекономічна діяльність  (стаття 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).


БІЛЕТ № 8

1. Конституційне право на працю (стаття 43).

2. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

4. Основні повноваження центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері економічного і соціального розвитку (стаття 17 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).

5. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (стаття 3 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

 


БІЛЕТ № 9

1. Конституційне право на освіту (стаття 53).

2. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

3. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

4. Прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий період (стаття 13 ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).

5. Визначення поняття спільні підприємства (стаття 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).


БІЛЕТ № 10

1. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

2. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

3. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 12).

      4. Визначення поняття підприємництва (стаття 1 ЗУ «Про підприємництво»).

      5. Визначення поняття інвестиції (стаття 1 ЗУ «Про інвестиційну діяльність»).


БІЛЕТ № 11

1. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

2. Контроль та перевірка декларацій (статті 512,  513).

3. Фінансовий контроль (стаття 13).

4. Суб'єкти підприємницької діяльності (стаття 2 ЗУ «Про підприємництво»).

5. Об’єкти інвестиційної діяльності (стаття 4 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).


БІЛЕТ № 12

1. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

2. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 514).

3. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

      4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності (стаття 4 ЗУ «Про підприємництво»).

       5. Джерела фінансування інвестиційної діяльності (стаття 10 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).


БІЛЕТ № 13

1. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

2. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

3. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

4. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності (стаття 8 ЗУ «Про підприємництво»).

5. Суб'єкти орендних відносин (стаття  4 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»).


БІЛЕТ № 14

1. Державний бюджет України (стаття 96).

2. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

3. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

      4. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності (стаття 10 ЗУ «Про підприємництво»).

      5. Передача в оренду майна без проведення аукціону (стаття 15 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»).


БІЛЕТ № 15

1. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

2. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 651).

3. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

4. Державна підтримка підприємництва (стаття 14 ЗУ «Про підприємництво»).

 5. Принципи державної регіональної політики (стаття 3 ЗУ «Про засади державної регіональної політики»).

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь