Бобровицька міська рада
Чернігівська область

25.06.2024

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         розпорядженням в.о.міського       

                                                                                         голови від 25.06.2024 року     

                                                                                         № 210-ос

 

                                                     ЗМІСТ ОГОЛОШЕННЯ

Бобровицька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади    спеціаліста I категорії загального відділу

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;

- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років;

- знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування з питань організації та ведення діловодства;

- досконале володіння державною мовою (сертифікат про володіння державною мовою або атестат про середню освіту);

- володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), знання сучасних технологій, вміння користуватись оргтехнікою, навички роботи з інформаційно - пошуковими системами в мережі Інтернет.

Для участі у конкурсі подаються документи:

- заява про участь у конкурсі на ім'я голови конкурсної комісії;

- особова картка форми П-2ДС;

- копії документів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації;

- декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

- копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія військово-облікових документів;

- копія трудової книжки;

- дві фотокартки розміром 4х6 см.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Додаткова інформація:

1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

2. Інформація щодо часу та місця проведення конкурсу, основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов'язків тощо надається за телефоном 2-53-50 (відділ юридичного та кадрового забезпечення міської ради) або під час особистого прийому за адресою: вул. Незалежності, 46,  м. Бобровиця.

Відділ юридичного та кадрового забезпечення міської ради здійснює прийом документів для участі в конкурсі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46,   кабінет 31.


                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                розпорядженням в.о.міського       

                                                                                                голови від 25.06.2024 року

                                                                                                № 210-ос

 

 

Умови конкурсу
на заміщення вакантної посади  спеціаліста I категорії загального відділу (1 вакансія)

 

            1.   Наявність громадянства України.

             2. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра;

             3. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років.

             4. Знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування з питань організації та ведення діловодства.

             5. Досконале володіння державною мовою (сертифікат про володіння державною мовою або атестат про середню освіту).

             6. Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), знання сучасних технологій, вміння користуватись оргтехнікою, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.


                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    розпорядженням в.о.міського                        

                                                                                                   голови від 25.06.2024 року

                                                                                                   № 210-ос

 

Питання
для підготовки до  іспиту на посаду спеціаліста I категорії загального відділу 

 

 1. Термін розгляду звернень громадян (ст. 20 ЗУ «Про звернення громадян»).
 2. Визначення поняття публічної інформації. Мета і сфера дії Закону України «Про доступ до публічної інформації».  Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації (ст. ст. 1, 2, 3 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»).
 3. Публічна інформація з обмеженим доступом (ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)
 4. Конфіденційна інформація. Таємна інформація. Службова інформація. Доступ до інформації про особу (с. ст. 7-10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)
 5. Строк розгляду запитів на інформацію (ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»).
 6. Поняття звернень та їх види (ст. 3 ЗУ «Про звернення громадян»)
 7. Вимоги до звернення (ст. 5 ЗУ «Про звернення громадян»).
 8. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню ( ст. ст.7, 8 ЗУ «Про звернення громадян»)
 9. Особистий прийом громадян (ст. 22 ЗУ «Про звернення громадян»)
 10. Бланки документів (Правила організації діловодства організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції від 18.06.2015  №1000/5 (далі - Правила організації діловодства)).
 11. Вимоги щодо організації документообігу та визначення його обсягу (Правила організації діловодства)
 12. Реєстрація документів (Правила організації діловодства)
 13.  Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів (Правила організації діловодства)
 14. Організація передачі документів та їх виконання (Правила організації діловодства)
 15. Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню (Правила організації діловодства)
 16. Зберігання документів у діловодстві (Правила організації діловодства)
 17. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду (ст. 23-1 ЗУ «Про звернення громадян»).
 18. Засвідчення копій та витягів службових документів (Правила організації діловодства)
 19. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян. Розгляд заяв (клопотань) (ст. ст. 14, 15 ЗУ «Про звернення громадян»)
 20. Розгляд скарг громадян (ст. 16 ЗУ «Про звернення громадян»)
 21. Визначення понять «електронний документ», «електронний документообіг», «оригінал електронного документа»   (ст. ст. 5, 7, 9 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг»).
 22. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, медіа, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг ( ст. 19 ЗУ «Про звернення громадян»)
 23. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян ( розділ ІІІ ЗУ «Про звернення громадян»)
 24. Відправлення та передавання електронних документів. Одержання електронних документів (ст. ст. 10, 11 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг»)
 25. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію ( ст.. 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)
 26. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів (ст. 13 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг»)
 27. Організація електронного документообігу. Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом (ст. ст. 14, 15 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг»)
 28. Права та обов’язки суб’єктів електронного документообігу. Вирішення спорів. Відповідальність за порушення законодавства про електронні документи та електронний документообіг (ст. ст. 16, 17, 18 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг»)
 29. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації ( ст.23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)
 30. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації                       ( ст.24 ЗУ « Про доступ до публічної інформації»)

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядженням в.о.міського                         

                                                                                 голови від 25.06.2024 року

                                                                                 № 210 - ос

 

 


БІЛЕТ № 1

 

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

2. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів (стаття 1).

3. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1,2).

4. Термін розгляду звернень громадян (ст. 20).

5. Визначення понять «електронний документ», «електронний документообіг», «оригінал електронного документа»   (ст. ст. 5, 7, 9)


БІЛЕТ № 2

 

1. Форма правління в Україні (стаття 5).

2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

4. Поняття звернень та їх види (ст. 3)

5.Конфіденційна інформація. Таємна інформація. Службова інформація. Доступ до інформації про особу (с. ст. 7-10)

 


БІЛЕТ № 3

 

1. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

4.Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню ( ст. ст.7, 8)

 5.Бланки документів (Правила організації діловодства).

 

 


БІЛЕТ № 4

  

1. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

2. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Строк розгляду запитів на інформацію (ст. 20)

5.Реєстрація документів (Правила організації діловодства)

 

 

БІЛЕТ № 5

 

1. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

2. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).

3. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

4. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян. Розгляд заяв (клопотань) (ст. ст. 14, 15)

5.Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню (Правила організації діловодства)

 

 


БІЛЕТ № 6

 

1. Найважливіші функції держави (стаття 17).

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

4. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду (ст. 23-1).

5. Зберігання документів у діловодстві (Правила організації діловодства)

 

 


БІЛЕТ № 7

 

1. Державні символи України (стаття 20).

2. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

3. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

4. Вимоги до звернення (ст. 5)

5. Засвідчення копій та витягів службових документів (Правила організації діловодства)

 


БІЛЕТ № 8

 

1. Конституційне право на працю (стаття 43).

2. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

4.Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, медіа, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг ( ст. 19)

5.Вимоги щодо організації документообігу та визначення його обсягу (Правила організації діловодства)

 

 


БІЛЕТ № 9

 

1. Конституційне право на освіту (стаття 53).

2. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

3. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

4. Визначення поняття публічної інформації. Мета і сфера дії Закону України «Про доступ до публічної інформації».  Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації (ст. ст. 1, 2, 3).

5. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів (ст. 13)

 

 


БІЛЕТ № 10

 

1. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

2. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

3. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 12).

4. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян (розділ ІІІ).

5.Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів (Правила організації діловодства)

 

 


БІЛЕТ № 11

 

1. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

2. Контроль та перевірка декларацій (статті 512,  513).

3. Фінансовий контроль (стаття 13).

4.Відправлення та передавання електронних документів. Одержання електронних документів (ст. ст. 10, 11)

5. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації ( ст.23)

 

 


БІЛЕТ № 12

 

1. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

2. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 514).

3. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

4. Права та обов’язки суб’єктів електронного документообігу. Вирішення спорів. Відповідальність за порушення законодавства про електронні документи та електронний документообіг (ст. ст. 16, 17, 18)

5. Публічна інформація з обмеженим доступом (ст. 6)

 

 


БІЛЕТ № 13

 

1. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

2. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

3. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

4. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію ( ст. 22)

5. Організація електронного документообігу. Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом (ст. ст. 14, 15)

 

 


БІЛЕТ № 14

 

1. Державний бюджет України (стаття 96).

2. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

3. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

4. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації                       ( ст.24)

5. Організація передачі документів та їх виконання (Правила організації діловодства)

 

 


БІЛЕТ № 15

 

1. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

2. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 651).

3. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

4. Особистий прийом громадян (ст. 22 )

5. Розгляд скарг громадян (ст. 16)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь