A A A K K K
для людей із порушенням зору
Бобровицька міська рада
Чернігівська область

Звіт про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг

Дата: 28.10.2021 10:07
Кількість переглядів: 309

Відповідно до Законів України «Про соціальні послуги»,постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказу Мінсоцполітики від 27.12.2013 р. за №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та з метою забезпечення практичної реалізації впровадження децентралізації у розподілі соціальних послуг і забезпечення прозорості їх надання соціальних послуг) Наказом від 30.07.2021 року № 01-03/248-01 створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальних, затверджено плани проведення оцінки.

Станом на 01.10.2021 по відділу соціального обслуговування   виявлено 2160 громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та інших громадян, які потребують соціального обслуговування, з яких – 1930 осіб обслужено, що становить 89,4% до виявлених, в т.ч.:

ветеранів війни та членів сімей загиблих –264 особи;

осіб з інвалідністю –246 осіб;

інвалідів війни – 5 осіб;

ветеранів праці – 921осіб.

Соціальним обслуговуванням охоплено  населені  пункти Бобровицької ОТГ

В ході перевірки застосовувались наступні методи оцінки якості соціальних послуг: опитування отримувачів соціальних послуг; телефонне опитування; спостереження за процесом надання соціальних послуг; консультації з отримувачами соціальних послуг щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальних послуг відповідно до Державних стандартів; вивчення звернень отримувачів соціальних послуг. Для визначення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, які надаються відділом соціального обслуговування , було опитано 163 підопічних, які обслуговуються  відділеннями віділу соціального обслуговування центру надання соціальних послуг , а саме: відділення соціальної допомоги вдома, відділення  надання натуральної та грошової допомоги, відділення денного перебування. Опитування проводилося членами робочих груп з метою збору необхідної інформації та подальшою її передачею комісії з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг для визначення дотримання показників якості соціальних послуг відповідно до Державних стандартів. Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувалися кількісні та якісні показники.

Соціальні робітники відвідують своїх підопічних 2-3 рази на тиждень та надають їм послуги відповідно до укладених договорів. Навантаження на кожного соціального робітника становить 10,3 осіб у місті та 9,9 – у сільській місцевості.  Відділенням було забезпечено безоплатне обслуговування громадян, у яких середньомісячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №587 «Про порядок організації надання соціальних послуг», №428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», №429 « Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»  . Громадяни, у яких середньомісячний сукупний дохід перевищує два прожиткових мінімуми ,то відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №587 «Про порядок організації надання соціальних послуг», №428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», №429 « Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг» , , перебувають на диференційованій оплаті за надання соціальної послуги  , а саме 140 осіб.

Для покращення умов праці та більш якісного надання соціальних послу , соціальним робітникам  було придбано 3 нових велосипеда, всі соціальні робітники забезпечені   спец одягом (теплими желетами , халатами) та сумками.

Під час визначення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги догляду вдома було опитано 48 особи.  В результаті перевірки були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників.

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг працівниками відділу соціального обслуговуння центру здійснено шляхом самооцінки, яка проводиться щомісячно на нарадах. За результатами самооцінки 81% соціальних робітників одержали оцінку «Добре», решта – «Задовільну». 

У відділенні денного перебування надавались послуги (лікаря, медсестри, інструктора з трудової адаптації, організатора культурно-дозвіллєвої діяльності)- індивідуальні відвідування підопічних, проведення онлайнбесіди, корекція психічного стану, обговорення літературних творів, заняття у групі здоров’я з урахуванням вікових змін, приготування фіточаїв з урахуванням діагнозу хворб.

Раз на тиждень збирається гурт «Пісенне джерело».   Клуб «Джерело душі»  щомісяця проводять клубні засідання на різноманітну тематику з дотриманням умов послабленого карантину. Постійно поновлюється стенд про життя відділу соціального обслуговування центру. Діє гурток «Майстриня-господиня»,члени гуртка виставляють свої роботи на виставки. 

Працюють мультидисциплінарні команди, до складу яких входять: соціальний працівник, перукар, швачка, інструктор з трудової адаптації, медсестра, лікар. Крім того працює пункт прокату засобів реабілітації, банк одягу, бібліотека, фітобар. Засобами реабілітації  скористалось- 38 особи з інвалідністю.

Опитуванням охоплено 62 особи відділення денного перебування. Скарг не виявлено, що відповідає показнику «Добре».

У відділенні  надання  натуральної та грошової допомоги соціальні послуги надавались: перукарем, швачкою,  робітником з комплексного обслуговування. Станом на 01 жовтня 2021 року відділенням надано послуг 603 особам,(перукарем - 267 особам, швачкою –137 особам) з них на диференційованій платі  404. Банком одягу скористались 576 особи. До співпраці залучаються благодійні організації, приватні підприємці, релігійні конфесії. За їх підтримки до свят формуються продуктові набори, якими забезпечуються найбільш вразливі верстви населення.

Оцінкою охоплено 52 підопічних відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Скарг не виявлено. Опитані внесли побажання розширити сезонний асортимент банку одягу.

З метою проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома,  соціальної адаптації  проведено визначення  індивідуальних потреб з урахуванням ступеня індивідуальних потреб на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних та складних дій на кожного громадянина, який отримує соціальну послугу догляду вдома,  соціальну адаптацію, натуральну та грошову допомоги , складено індивідуальні плани на кожного отримувача  соціальних послуг відповідно до вимог Державних стандартів.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома,  соціальної адаптації застосовуються показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (згідно індивідуальних планів – 100%). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної  послуги догляду вдома,  соціальної адаптації  і відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.

Результативність: згідно опитування (90% опитаних) підопічні задоволені соціальною послугою догляду вдома, соціальної адаптації , що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі їх надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась; скарг зі сторони підопічних не було.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома,  соціальної адаптації та надання натуральної та грошової допомоги чи відмову у їх наданні приймається відділом соціального обслуговування центру надання соціальних послуг Бобровицької міської ради протягом 10 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви, акту оцінки  потреб, висновка) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з  урахуванням ступеня індивідуальних потреб  отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання /перегляду/ індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома, соціальної адаптації та надання натуральної та грошової допомоги .

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома, соціальної адаптації  соціальним працівником,  (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома, соціальної адаптації  укладається договір про їх надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: центр надання соціальних послуг  Бобровицької міської ради є вдалим, він знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням. Одноповерхова будівля облаштована пандусом для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, інформаційні картки соціальних послуг, перелік документів, необхідних для влаштування до будинку-інтернату, структура  центру.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу  та згідно проведених опитувань, отримувачі соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників.

Працівники відділу соціального обслуговування центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню – «Добре».

Однак, матеріально-технічна база  відділу соціального обслуговування центру потребує покращення. Приміщення та дах адміністративного будинку потребують капітального ремонту.  Мала площа кабінетів не дає можливості спеціалістам приймати підопічних індивідуально.

Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники відділу соціального обслуговування центру  шляхом опитування та співпраці з представниками міської ради та старостинських сільських округів проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначення індивідуальних потреб даних громадян у соціальних послугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2021 році.

Протягом звітного періоду у відділі соціального обслуговування центра надання соціальних послуг Бобровицької міської ради було проведено внутрішні наради з питань роботи відділень відділу соціального обслуговування, щодо надання соціальних послуг мешканцям  громади. Запрошувались фахівці Бобровицького відділу реалізації державної соціальної політики  Ніжинського УСЗН  з питань порядку надання пільг та субсидій  у зв’язку із встановленням державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування та внесенням змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Комісією з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та завідувачами відділень протягом року проводились  планові та раптові  перевірки роботи соціальних робітників . В цілому протягом даного періоду проведено 30 перевірок, 15семінар –нарад.

З метою удосконалення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до кінця 2021 року планується наступне:

– продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги. А також роботу щодо вивчення потреб мешканців громади у соціальних послугах.

Засідання Комісії оформлялися протоколом (100 %). Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг: догляду вдома, соціальної адаптації, надання  натуральної та грошової допомоги визначалися із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

Показники якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51%  до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

Результативність

«Добре»

Своєчасність

«Добре»

Доступність

«Добре»

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

Професійність

«Добре»

 

Показники кількісні

Від 0 %          до 20 %

Від 21 %   до 50%

Від 51 %        до 100%

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги:

догляду вдома

соціальної адаптації

 надання  натуральної та грошової допомоги

«Добре»

Кількість працівників, які      пройшли атестацію

«Не задовільно»

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню – «Добре».

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом,

що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

«незадовільно»

 

Незважаючи на загальну оцінку «Добре», в відділі соціального обслуговування центру розроблені заходи, які спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості СП, які надаються відділеннями відділу соціального обслуговування  центру, а саме:

1.    Посилити контроль за якістю та обсягом надання СП підопічним;

2.   Регулярно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання СП, забезпечувати оформлення даних відповідно вимог законодавства;

3.   В межах фінансових можливостей сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділу ;

4.    Продовжувати  інформаційно – роз’яснювальну  роботу серед населення з питань обслуговування відділень відділу соціального обслуговування  ;

5.  Продовжувати роботу з благодійними організаціями, приватними підприємцями, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги малозабезпеченим громадянам.

Відділ соціального обслуговування

Центру надання соціальних послуг міської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано